Presentation Tjänster Leverans Kontakt Länkar
Mona D Consulting (språk & text)
är ett litet företag och nätverk som bedriver verksamhet inom bl a språk-, text-, och översättningskonsultation. Snabb leverans av tjänster med språklig kompetens och personlig service.

» Min bakgrund...
» Referenstexter...

Medlem i SFÖ — Sveriges Facköversättarförening.
Member of SFÖ — Swedish Association of Professional Translators.
© 2007 Mona D Språk & Text