Presentation Tjänster Leverans Kontakt Länkar
Leverans

 • Korrekturläsning
 • Språkgranskning
 • Text- och skribenttjänster

  *Ursprungligt dokument med ändringar klart markerade via CD, diskett, e-mail, fax, post enl önskemål.

  *Sammanfattning av redigeringar, förklaringar och föreslagna ändringar separat dokument via CD, diskett, e-mail, fax, post enl önskemål.
 • © 2006 Mona D Språk & Text
  Debitering:
  Debitering per timme (el ord enl överenskommelse), Minidebitering, Expresstillägg

 • Översättning

  *Leverans via CD, diskett, e-mail, fax, post enl önskemål.

  Debitering:
  Debitering per ord, Expresstillägg

  Ett större projekt tar ca 2–5 dagar att utföra. Mindre uppdrag kan levereras samma dag.

  Format
  Adobe Acrobat, Excel, Photoshop, Power Point, Word mfl.


 •   Startsidan