Presentation Tjänster Leverans Kontakt Länkar
Tjänster

 • Korrekturläsning
 • Språkgranskning
 • Text- och skribenttjänster
 • Översättning


  Korrekturläsning
  Korrigering av stavning, grammatik och interpunktion. Kontroll av att en översättning motsvarar och innehåller fakta och text i enlighet med befintligt manus. Önskar du en mer omfattande korrekturläsning, se Språkgranskning. Språk: svenska, engelska, franska, norska och italienska.
 • ©2007 Mona D Språk & Text
  Språkgranskning
  Granskning av stavning, grammatik, satsbildning, interpunktion, terminologi, ordval mm. Kontroll av att texten flyter bra. Stil, ordval, terminologi och ton bör anpassas till ändamål och målgrupp. Språkgranskning enligt dina instruktioner och önskemål. Fackordlistor och befintliga branschuttryck kan kontrolleras. Språkgranskningsprocessen innebär även att framhäva och bevara källtextens specifika kontext och målsättning. Språk med känsla för språkriktighet, nyans och budskap.
  Språk: svenska, engelska, franska.
  Text- och skribenttjänster
  Utformning eller redigering av dokument och texter. Uppdragen kan ha följande karaktär:
  - Allmän korrespondens
  - Artiklar
  - Essäer
  - Presentationer
  - Informationsblad
  - Inskrift
  - mm

  Behöver du skapa ett dokument eller en text från en handskriven text eller från olika befintliga dokument? Behöver du hjälp med utformning av en ny text? Tjänsten innefattar utformning av text utifrån givna önskemål inklusive korrekturläsning av texten före leverans. Sänd in dina anteckningar, idéer, önskemål eller ett utkast för genomgång och bekräftelse angående kapacitet och leveransmöjlighet.
  Översättning
  Vill du ha en uppfattning om vad som står i en fransk text? Skall du själv redigera texten vidare? Hur skall du använda texten? Behöver du använda texten direkt mot kund eller marknad? Finns en befintlig ordlista för branschuttryck? Behöver du kanske hjälp med redigering och språkgranskning av befintligt svenskt manus före beställning av översättning för bästa resultat?

  Oavsett förutsättningar: leverans av översättning enligt befintligt manus. Språk med känsla för språkriktighet, nyans och budskap. Dina indikationer är en hjälp för att du som kund skall få en så bra översättning som möjligt i enlighet med dina specifika önskemål och målsättningar.

  Källspråk: franska och engelska (även norska) Målspråk: svenska

  Debitering per ord. Sänd mig information om textens karaktär, målsättning, omfattning och leveransönskemål för exakt prisuppgift.  Referenstexter
  Marketing/Publicity.Product catalogue.Pioneer Home Entertainment High-End 2008-2009
  Marketing/Publicity.Product catalogue.Pioneer Home Entertainment 2008-2009
  Marknadsföring.Mode.Pressrelease.Julie Sandlau
  Marknadsföring.Mode.Pressrelease.Havaianas

  Ämnesområden:
  Allmänna texter
  Avtal
  Bouppteckning
  Copy
  Design
  Ekonomi
  Handel
  Hälsa
  Inredning
  IT
  Korrespondens
  Kultur
  Marknadsföring
  Mat och dryck
  Miljö
  Mode
  Reklam
  Samhälle
  Sport
  Textil
  Turism
  Utbildning

  Översättning till andra språk
  Källspråk: svenska
  Målspråk: engelska, norska, franska och italienska

  Professionell översättare med målspråket som modersmål. Leverans av översättning inklusive korrekturläsning.

  Ämnesområden: enligt lista ovan  Övriga tjänster
  Språkfrågor
  Språkutbildning


    Startsidan